D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime.

Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är Demande bis spéitstens de 25. November 2022 bei der Gemeng ofginn.

Méi Informatioune fannt Dir hei :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

La commune de Rosport-Mompach verse, en plus de l’allocation de vie chère et de la prime d’énergie du Fonds national de solidarité, une allocation et une prime d’énergie correspondant à 60% de l’allocation et de la prime étatique.

Pour bénéficier de ces mesures, vous devez déposer votre demande auprès de l’administration communale au plus tard le 25 novembre 2022.

Pour plus d’informations, cliquez ici :

Allocation de vie chere 2022 ROSPORT-MOMPACH

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen