D’Dokumenter fir d’Bréifwal sinn dës Woch un d’Bierger aus der Gemeng verschéckt ginn.  An der Enveloppe fannt Dir:
 • Är Convocatioun
 • Instruktioune fir de Wieler
 • e Specimen mat der Lëscht vun de Kandidaten
 • e bloë Walziedel
 • eng brong Enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“
 • eng giel Enveloppe fir de Walziedel
Wann Dir Äre bloë Walzieldel ausgefëllt hutt (maximal 11 Stëmmen kënnen direkt un d’Kandidate vergi ginn oder eng Lëscht komplett stëmmt ginn), stiecht Dir dëse gefaalt an déi brong Enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“ a pecht dës zou.
Duerno stiecht Dir déi brong Enveloppe an déi giel Enveloppe, fir de Retour. Dës brauch net affranchéiert ze ginn.
Les document pour le vote par correspondance ont été envoyés cette semaine à tous les électeurs de la commune. Dans votre enveloppe vous trouverez:
 • votre convocation
 • les instructions pour les électeurs
 • un spécimen de la liste des candidats
 • un bulletin de vote bleu
 • une enveloppe brune „Contenu: Bulletin de vote“
 • une enveloppe jaune pour le retour
Après avoir rempli le bulletin de vote bleu (un maximum de 11 voix peut être attribué directement aux candidats ou une liste peut être votée dans son intégralité), vous déposez le bulletin de vote plié dans l’enveloppe „Contenu: Bulletin de vote“ et vous la fermez.
Ensuite vous mettez cette enveloppe dans l’enveloppe jaune pour le retour. Il ne faut pas l’affranchir.

Des articles de la même catégorie

38e Foyer Triathlon International Echternach

38e Foyer Triathlon International Echternach

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch die 38. Auflage des „Foyer Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag, den 6. Juli 2024 ab 14:00 Uhr, bis spätestens 18:00 Uhr, zu Verkehrseinschränkungen in Osweiler und Herborn kommen. Direkt betroffen sind die...

mehr lesen
Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Sehr geehrte Einwohner,Sehr geehrte Besucher, Wie schon in den vergangenen Jahren wird der „Sauerpark“ in Rosport auch dieses Jahr über die Sommermonate wieder autofrei sein.Ab Donnerstag, den 27. Juni 2024, bis einschließlich Sonntag, den 15. September 2024, wird die...

mehr lesen
UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF – Aktioun Porte-à-Porte

UNICEF Lëtzebuerg fiert an der Woch vum 24. Juni bis den 29. Juni 2024 mat senger "Porte-à-Porte" Campagne weider, dëst am Respekt vun den Gestes barrières. Bei dëser Campagne gi si bei d’Leit schellen, fir se iwwert hir Aarbecht z’informéieren an hinnen d’Geleeënheet...

mehr lesen
Skip to content