UPDATE – 03/03/2022 : 

D’Streck ass muer, Freides den 4. Mäerz 2022 ab 8:00 Auer fir den Trafic nees op. 

Merci fir Äert Versteesdemech.

En raison de travaux d’asphaltage, la rue « Momperwee » à Herborn sera barrée à toute circulation (jusqu’à l’intersection avec le CR370 – croisement direction Mompach) du mercredi 2 mars 2022 à partir de 7.00 heures jusqu’au vendredi 4 mars 2022 au plus tard.

Le trafic sera dévié via Osweiler, à l’exception des lignes de bus, qui passeront par le chemin rural « Op den Heeden » pour rejoindre leurs itinéraires ordinaires (voir verso).

L’entrepreneur veillera à ce que les habitants du « Momperwee » aient accès à leurs propriétés dans les meilleures conditions possibles et que les camions poubelles puissent enlever les déchets.

Pour plus d’informations veuillez-vous adresser au Service technique : 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Nous vous remercions de votre compréhension.

Rosport, le 21 février 2022

Le Service technique

 ————————————————————–

Bedingt durch Asphaltierungsarbeiten wird die Straße „Momperwee“ in Herborn (bis zur Kreuzung mit dem CR370 – Richtung Mompach) ab Mittwoch, den 2. März 2022 um 7.00 Uhr bis spätestens Freitag, den 4. März 2022, für den gesamten Verkehr gesperrt sein.

Der Verkehr wird über Osweiler umgeleitet, mit Ausnahme der Buslinien, welche über den Feldweg „Op den Heeden“ zu ihrer ursprünglichen Strecke umgeleitet werden (siehe Rückseite).

Den Einwohnern des „Momperwee“ wird während dieser Zeit ein bestmöglicher Zugang zu ihren Grundstücken gewährleistet und die Müllabfuhr wird ebenfalls sichergestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst: 73 00 66 – 202 / st@rosportmompach.lu .

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rosport, den 21. Februar 2022

Der technische Dienst

AVIS – Herborn – Route barrée Momperwee – asphaltage PAP Momperwee

RGTR – AVIS – Momperwee CR135 Herborn

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen