Schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer

Léif Bierger,

D’Gemeng Rouspert-Mompech wënscht Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer. ?

Chers habitants,

La commune de Rosport-Mompach vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et une bonne année. ☃️

Liebe Bürger,

Die Gemeinde Rosport-Mompach wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. ??

Des articles de la même catégorie

Autofräie Sauerpark

Autofräie Sauerpark

Sehr geehrte Einwohner, Nach einer erfolgreichen Testphase während den Sommerferien im vergangenen Jahr, führen wir das Konzept des "autofreien Sauerparks" dieses Jahr fort. Von Samstag, dem 16. Juli 2022, bis einschließlich Mittwoch, dem 14. September 2022, wird die...

mehr lesen
Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Triathlon Echternach – Routes barrées à Osweiler

Sehr geehrte Einwohner, Die Gemeinde Rosport-Mompach unterstützt und fördert den Sport. Dies bedeutet, dass es während gewissen Zeiten zu Verkehrseinschränkungen kommen kann. Bedingt durch die 36. Auflage des „Triathlon International Echternach“, wird es am Samstag,...

mehr lesen
Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Aweiung vum éischte Geo-Pad am Land

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op d’Aweiung vum éischte Geo-Pad amMëllerdall UNESCO Global Geopark, de 7. Juli 2022 zu Rouspert an der „Hëlt“, dem Geosite vum Joer a Präsenz• vum Minister fir Tourismus, Lex Delles, a• vum Minister fir Energie a Landesplanung,...

mehr lesen