Stromunterbrechung in Osweiler

Sehr geehrte Einwohner, 

Bedingt durch Arbeiten am Stromnetz ist die Stromversorgung in Osweiler am Donnerstag, den 1. Dezember von 9.00 – 12.00 Uhr teilweise unterbrochen.

Bitte beachten Sie, dass die Zuschaltung jederzeit, auch vor 12.00 Uhr, erfolgen kann. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Coupure d’électricité à Osweiler

 

Chers habitants,

En raison de travaux sur le réseau électrique, l’alimentation en électricité sera interrompue à Osweiler, le jeudi 1er décembre de 9h00 à 12h00. 

Veuillez noter que la mise en service peut avoir lieu à tout moment, même avant 12h00. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Des articles de la même catégorie

Allocation de vie chère an Energieprime

Allocation de vie chère an Energieprime

D’Gemeng Rouspert-Mompech bezilt zousätzlech zur Allocation de vie chère an der Energieprime vum Fonds national de solidarité eng Allocatioun a Primm an Héicht vu 60% vun der staatlecher Allocatioun a Prime. Fir an de Genoss vun dëse Mesure ze komme musst Dir Är...

mehr lesen
Chrëschtmaart zu Méischdref

Chrëschtmaart zu Méischdref

Sehr geehrte Einwohner, Bedingt durch den Weihnachtsmarkt in Moersdorf von freitags, den 2. Dezember 2022 bis einschließlich sonntags, den 4. Dezember 2022, kommt es zu folgenden Verkehrseinschränkungen: - Parkverbot auf dem Parkplatz "Um Kiesel" vom 29. November 2022...

mehr lesen
Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

Arbeiten am Trinkwassernetz in Hinkel

MITTEILUNG an die Einwohner der Ortschaft Hinkel Bedingt durch Arbeiten am Trinkwassernetz ist am Dienstag, den 8. November 2022 die Trinkwasserzufuhr von 08.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr unterbrochen. Wir bitten Sie, die nötigen Wasserreserven anzulegen. Wir danken für...

mehr lesen