Chers habitants,

En vue d’une amélioration de la sécurité routière entre Steinheim et Rosport, tant pour les usagers de la RN10 que pour les cyclistes, des travaux forestiers sont indispensables. La RN10 et la piste cyclable PC3 seront barrées à toute circulation du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 au plus tard.

Pendant cette période, une déviation via Dickweiler sera mise en place. Les cyclistes seront déviés via Ralingen-Edingen-Minden (Allemagne).

Nous vous remercions de votre compréhension.

Avis – Bëschaarbechten – Steenem-Rouspert

RGTR – Telegramme – Rosport – Steinheim – Rectificatif

Sehr geehrte Einwohner,

Um die Verkehrssicherheit zwischen Steinheim und Rosport zu verbessern, sowohl für die Nutzer der RN10 als auch für Radfahrer, sind Forstarbeiten unerlässlich. Die RN10 sowie der Radweg PC3 werden von Dienstag, den 6. April 2021, bis spätestens Freitag, den 16. April 2021, für den gesamten Verkehr gesperrt.

Während dieser Zeit wird eine Umleitung über Dickweiler eingerichtet. Die Radfahrer werden über Ralingen-Edingen-Minden (Deutschland) umgeleitet.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Avis – Bëschaarbechten – Steenem-Rouspert

RGTR – Telegramme – Rosport-Steinheim – Rectificatif

Des articles de la même catégorie

Nationale Gedenkdag 2023

Nationale Gedenkdag 2023

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte Widderstand, invitéiert de Schäfferot all Bierger a Veräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech ganz häerzlech un de Feierlechkeete vum Nationale...

mehr lesen
Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“

Aktioun „Gielt Band“: Hei ass plécken erlaabt! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten, de Gäert an op ëffentleche Plazen ënnert de Beem fault, verbëtzt. An dobäi wier et esou einfach: Et geet duer, déi Äppel, Bieren, Prommen asw. ze plécken an...

mehr lesen
Candidatures – Commissions consultatives

Candidatures – Commissions consultatives

Le rôle des Commissions consultatives consiste à conseiller de façon objective et efficace les élus locaux. À cet effet elles examinent dans les meilleurs délais les affaires qui leur sont déférées, compte tenu de leurs compétences respectives, par le Conseil...

mehr lesen