Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech,

heimat sidd Dir ganz häerzlech invitéiert fir un de Festlechkeeten um Virowend vum Nationalfeierdag, en Donneschdeg, den 22. Juni 2023, zu Rouspert deelzehuelen.

Programm: 

18.30 Auer: Treffpunkt beim Schoul- a Sportcampus „Am Bongert“ zu Rouspert a Cortège mat de Museken aus der Gemeng Rouspert-Mompech

19.00 Auer: TE DEUM zu Rouspert an der Kierch mat de Gesanksveräiner aus der Gemeng Rouspert-Mompech

Offiziellen Deel bei der Gemeng mat Usprooch vun der Buergermeeschtesch

Medailleniwwerreeschung

Musikaleschen Encadrement vun de Sauerquakerten

Uschléissend Volleksfest am Park vun der Gemeng. Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

De Schäfferot

Chers concitoyens et concitoyennes de la Commune de Rosport-Mompach,

Par la présente, vous êtes cordialement invités à assister aux festivités de la Fête nationale qui aura lieu le jeudi 22 juin 2023 à Rosport.

Programme :

18.30 heures: Rendez-vous au Campus scolaire et sportif „Am Bongert“ à Rosport et cortège avec les sociétés de musique de la Commune de Rosport-Mompach

19.00 heures: TE DEUM à l’église de Rosport avec les chorales de la Commune de Rosport-Mompach

Partie officielle de la commune avec le discours du bourgmestre

Remise des médailles

Accompagnement musical par les Sauerquakerten

Ensuite, fête populaire avec encadrement musical dans le parc de la commune. De la grillade et des boissons sont à votre disposition.

Le collège des bourgmestre et échevins

Des articles de la même catégorie

3. Luxembourg Classic

3. Luxembourg Classic

Am Freitag, den 29. September 2023 und Samstag, den 30. September 2023 wird es zur Neuauflage der LUXEMBOURG CLASSIC kommen. Start und Ziel der zweitätigen Rundfahrt durch das Großherzogtum ist Luxembourg. Aber auch in der Gemeinde Rosport-Mompach kann man das...

mehr lesen
Welcome back to school

Welcome back to school

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée. Passt wegl Är Vitesse an den Dierfer a virun allem bei a ronderëm d’Schoulen un. Nous souhaitons à tous les élèves, au personnel enseignant et au personnel des...

mehr lesen
Rentrée scolaire – Parking

Rentrée scolaire – Parking

Das Schuljahr beginnt am Freitag, den 15. September 2023. Um die Sicherheit auf den Schulgeländen in Born, Mompach und Rosport zu gewährleisten, finden Sie anschließend Lagepläne mit Zonen, die exklusiv für die Eltern bzw. das Lehrpersonal reserviert sind.  Für einen...

mehr lesen