Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

Finanzhilfen nach der Flutkatastrophe / Aides financières suite aux inondations

HAUPTKRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON FINANZHILFEN NACH DER FLUTKATASTROPHE VOM 14. UND 15. JULI 2021 Zusätzlich zu den Finanzhilfen der Versicherungsgesellschaften sowie ...
Journée de la commémoration nationale

Journée de la commémoration nationale

Als Erënnerung un d’Affer vum Zweete Weltkrich an un dee vum Lëtzebuerger Vollek an de Joren 1940 bis 1945 geleeschte ...
Mount vum Bongert

Mount vum Bongert

Streuobstwiesen (lux. „Bongerten“) mit ihren hochstämmigen Obstbäumen sind typische und charakteristische Bestandteile unserer Kulturlandschaft. Sie gehören zu unserem kulturellen und ...
Route barrée à Herborn

Route barrée à Herborn

En raison de travaux routiers, la rue « Haaptstrooss » à Herborn sera barrée à toute circulation du mercredi 6 octobre à ...
Aktioun "Gielt Band"

Aktioun „Gielt Band“

Zesumme géint d'Liewensmëttelverschwendung! All Joer gëtt kiloweis zeidegt Uebst, dat an de Bongerten a laanscht d’Weeër ënnert de Beem fault, ...
Geführte Wanderungen durch die Streuobstwiesen

Geführte Wanderungen durch die Streuobstwiesen

Geführte Wanderungen durch die Streuobstwiesen Im Rahmen des Harvest Day von Ramborn bietet der Natur- & Geopark Mëllerdall Samstagnachmittags, am ...
Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall

Repair Café Mëllerdall – Infoabend Finden Sie heraus, was hinter den Repair Cafés steckt und wie Sie sich als Freiwillige/r ...
Schoulrentrée 2021/2022

Schoulrentrée 2021/2022

Mir wënschen sämtleche Schüler, dem Léierpersonal an dem Personal aus de Maison Relaisen eng flott Rentrée. Passt wegl Är Vitesse ...
Heinzelmännercher - Service de proximité

Heinzelmännercher – Service de proximité

Associatioun fir d’Erëm-Aféierung vun Demandeurs d’emploi an de Beruff an an d’Gesellschaft. Déngschtleeschter vu klengen Aarbechte fir eeler Leitab 60 ...
Schoulbuet 2021-2022

Schoulbuet 2021-2022

De neie Schoulbuet ass do!  Dir fannt all d'Informatiounen zur Schoulorganisatioun an zum Schoultransport an der neier Editioun vum Schoulbuet ...